🏠 VAT 波兰VAT

波兰VAT

波兰VAT怎么注册?

波兰VAT怎么注册?

前面小编发布了不少关于各国VAT注册的文章,今天继续带卖家们来了解波兰VAT怎么注册。波兰vat怎么注册之波兰VAT税率:在大多数情况下,波兰V...

2020-09-18 跨境指南 跨境指南

查收干货!波兰VAT注册申报问题马上知晓

查收干货!波兰VAT注册申报问题马上知晓

最近亚马逊卖家客户收到了平台关于波兰VAT税号上传的通知,随后腾邦收到了很多卖家朋友们的咨询,小邦今天整理了波兰VAT注册及申报规则方面问题...

2020-09-15 跨境指南 跨境指南

欧洲VAT申报篇——波兰VAT申报

欧洲VAT申报篇——波兰VAT申报

波兰VAT申报如果是波兰本地企业,年营业额低于200,000波兰兹罗提,则该企业的所有者免征增值税登记。必须每月向增值税部门提交报告,报告和付款将在...

2020-09-14 跨境指南 跨境指南